Huoneiston kunnossapito- ja muutostyöt

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle etukäteen kirjallisesti lähes kaikista asunnossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä (remonteista) alkaen 1.7.2010. Töitä ei saa aloittaa ennen, kun yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn.

Ilmoitusvelvollisuuden laajuus

Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin, tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa.

Esimerkiksi on ilmoitettava hanan, WC:n tai antennipistorasian vaihtamisesta, lattiaremontista (jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen kun muovimatto vaihdetaan parkettiin, ja sitä kautta naapurihuoneistoon), ja kylpyhuone- tai keittiöremontista.

Aina on siis ilmoitettava töistä jotka voivat vaikutta rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Ilmoituksen sisältö ja toimittaminen

Ilmoitus remontista tehdään kirjallisena ja etukäteen. Ilmoituslomake palautetaan allekirjoitettuna isännöitsijätoimistoon. Lomake on haettavissa mm. isännöitsijätoimiston nettisivuilta.

Ilmoituksen tulee olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä tai hallitus pystyy ilmoituksen perusteella arvioimaan toteutettava työn vaikutuksia yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen tai kiinteistön osiin tai kiinteistön ulkonäköön. Ilmoitusta täydennetään tarvittavilla liitteillä kuten suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla.

Ilmoituksen käsittely

Huoneiston kunnossapito- tai muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn. Kohtuullinen aika voi olla jopa kuukausi tai enemmän.

Käsittelyn yhteydessä remontti kirjataan huoneistokohtaiseen rekisteriin. Samalla arvioidaan, onko remontti suunniteltu asianmukaisesti ja noudatetaanko siinä hyvää rakennustapaa.

Taloyhtiö voi asettaa ehtoja kunnossapito- ja muutostyön toteuttamiselle, esimerkiksi tietyn ammattitaidon edellyttäminen korjaustoimen suorittajalta. Muutostyö voidaan tietyissä tapauksissa myös kieltää. Osakas voi pyydettäessä saada vastauksen kirjallisena.

Osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista, kuten mahdollinen hallituksen kokouspalkkio tai asiantuntijapalkkio.

Osakkaalla on korvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Töiden valvonta

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

Suuret muutostyöt

Suuremmat muutostyöt vaativat yleensä taloyhtiön luvan lisäksi myös rakennus- tai toimenpidelupa kaupungilta. Tarkempia ohjeita löydät ilmoituslomakkeesta ja kaupungin rakennusviraston nettisivuilta.

Taustaa

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Huoneistoa on hoidettava huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyöt siten, että yhtiön vastuulla olevat osat eivät rikkoudu.

Tarkempia tietoja huoneiston kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä löytyvät mm. isännöitsijätoimiston nettisivuilta.

Osakkaalla on myös muutostyöoikeutensa rajoissa oikeus päättä itse hallitsemansa huoneiston laatutasosta. Hän voi myös muuttaa huoneiston alkuperäistä varustusta ja laatutasoa, jos muutoksista ei aiheudu yhtiölle tai muille haittaa. Muutostyöt on suoritettava hyvän rakennustavan mukaisesti.

Huoneiston ulkopuolisiin muutostöihin ei osakkaalla ole oikeutta.

Taloyhtiöllä on velvollisuus säilyttää kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset huoneistokohtaisesti, ja ne luetellaan isännöitsijätodistuksessa ja yhtiön vuosikorjausluettelossa

Lisätietoa asbestipurkutyöstä:

Asbestilaki on muuttunut 2016 alusta: Tämä koskee myös huoneistoremontteja.

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti