Ilmoitus huoneiston muutos– tai kunnossapitotyöstä

Lue ensin tämä ja täytä sitten alla oleva lomake.

Isännöitsijän toimistolle toimitetut tiedot liitetään isännöitsijäntodistuksen tietoihin.

1) Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus, huomaa! uusi asbestilainsäädäntö. http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti

Selvitä isännöitsijältä onko taloyhtiöllä haitta-ainekartoitusta.
2) Teetä tarvittavat suunnitelmat ja toimita muutostyöhakemuksen liitteeksi.
3) Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus, muista tekijöiden y-tunnukset.
4) Lähetä huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat isännöitsijälle.
5) Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden, tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas).
6) Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle valvojan (kustannuksen maksaa osakas).
7) Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle.
8) Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemista varten tarvittavista asiakirjoista. Taloyhtiö hakee aina rakennusluvan, kustannukset tulevat osakkaalle.
9)
Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa.
10) Kun työ valmistuu – taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).


ILMOITTAJAN TIEDOT:

Ilmoittajan nimi:

Ilmoittajan puhelin:

Ilmoittajan sähköposti:

Osakas
Asukas (asukkaan on esitettävä kirjallinen lupa osakkaalta)

Taloyhtiö:

Huoneisto:

SUUNNITELTU MUUTOS TAI KUNNOSSAPITOTYÖ:

Arvioitu alkamispäivä:

Arvioitu valmistumispäivä:


TYÖN KOHDE (esim: kylpyhuoneen kunnostustyö):

Rakennustekniset työt:

Työn suorittajan yhteystiedot (myös y-tunnus)

Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:

Työn suorittajan yhteystiedot (myös y-tunnus)

Sähkötyöt:

Työn suorittajan yhteystiedot (myös y-tunnus)

Ehdotus muutostyön valvojaksi (Huom! Valvonta ei vähennä tekijän vastuuta):

Liitteeksi toimitettavat suunnitelmat ja piirustukset:


Lisätietoja:


Paikka ja päivämäärä:

Osakkaan nimi allekirjoitus ja nimenselvennys:

Ennen lähettämistä tulostakaa tämä lomake, jotta voitte toimittaa allekirjoitetun version jälkikäteen: