Uudelle osakkeenomistajalle

 

Tervetuloa osakkeenomistajaksi uuteen taloyhtiöön!

Olemme koonneet muutamia asioita, joita uuden osakkeenomistajan on syytä huomioida. Toivomme, että luette tämän sivun.

Rekisteröiminen

Voidaksenne nauttia kaikista osakkeenomistajan etuisuuksista mm. yhtiökokouksessa, tulee Teidän rekisteröidä osakesiirtonne yhtiön osakeluetteloon. Mikäli kiinteistövälittäjä ei hoida rekisteröintiä puolestanne, niin rekisteröintiä varten tulee Teidän toimittaa isännöitsijätoimistoon osakkeiden saantoon liittyen kauppakirja, ilmoitus varainsiirtoverosta sekä maksukuitti ja kopio osakekirjasta. Osakekirjassa tulee olla siirtomerkintä tehtynä saannon merkiksi ennen rekisteröintiä. Perinnönjako ym. erikoissaantotilanteisiin tarvittavista papereista saatte tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimistosta.

Maksulomakkeet

Ilmoittauduttuanne taloyhtiön uudeksi osakkeenomistajaksi saatte isännöitsijätoimistosta esitäytetyn maksulomakkeen, jolla pyydämme vastikkeet ja muut maksut suorittamaan. Älkää maksako vastikkeita aikaisemman omistajan maksulomakkeilla!

Tarkistakaa maksulomakkeessa olevat nimi- ja osoitetiedot sekä veloitusten oikeellisuus ja ilmoittakaa mahdollisista muutoksista (esim. henkilömuutokset vesimaksuja varten)