Hyvä isännöintitapa

Isännöinnin eettiset ohjeet

 

Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi.

 

Isännöintiyritys

– toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti

– kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi

– toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi

– toimii tasapuolisesti

– edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti

– noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja

– huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet

– ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja

– tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa

– tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit

– huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä

– ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta

– kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti

– sitoutuu harmaan talouden torjuntaan

– edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.